Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

File mp3 : Linh hồn Matta ( ở Luyện tội ) được Chúa cho về xin cầu nguyện ,

File mp3 : Linh hồn Matta ( ở Luyện tội ) được Chúa cho về xin cầu nguyện , 

Linh hồn Matta được Chúa cho nhập về chị Isave- là linh hồn rất hiền lành, khờ , rất khổ vì chồng- đã từng hứa sẽ cầu nguyện cho Matta nhưng vì chị hay cầu nguyệnchung chung và quên lời hứa. Ngoài ra, Linh hồn Matta còn được Chúa cho phép nói 1 số nhắn nhủ.

1/ Phải công bố cho toàn thế giới biết Đức Mẹ đã hiện ra 31 năm ở MễDu – Nam Tư, và Đức Mẹ sắp kết thúc không hiện ra nữa!

2/ Phải ăn năn sám hối Chúa sắp đến, phải hoán cải.

3/ Phải nói cho các Đức Hồng Y, Giám mục, linh mục hướng dẫn đoàn chiên quỳ xuống rước lễ trên lưỡi, không được đứng khoanh tay rước lễ bất kính với Chúa. Không phải chỉ giáo dân, mà ngay cả các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh mục phải quỳ xuống rước Thánh Lễ! Mình Thánh Chúa cao quý lắm, không được cho nữ tu cầm hay cho giáo dân cầm- Chỉ có Linh mục bàn tay được Thánh Hiến mới được cầm Mình Thánh Chúa.

Phải hướng dẫn Giáo dân lần chuỗi Mân côi trước Thánh Lễ.

4/ Mỗi người giáo dân phải dâng 3 chuỗi Mân côi mỗi ngày- nên lần chuỗi chung. Nếu không lần chuỗi riêng. Nên viếng Thánh Thể mỗi ngày đừng để Chúa cô đơn.

5/ Sau Thánh Lễ phải ở lại 15 phút Tạ ơn Chúa- đừng về hết, vì Chúa buồn khổ lắm.

6/ Đọc Mạc khải Thánh Lễ- khi hiệp Lễ ... dâng lễ : các Thiên Thần còn phải quỳ, tại sao giáo dân ngồi.

7/ Các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh mục... giảng Lời Chúa cứ nói chuyện đời .

8/ Linh hồn Matta ở Luyện tội nhìn Thánh giá rất sợ- không phải nỗi sợ của thần dữ khi nhìn Chúa, nhưng sợ vì suốt đời khi còn sống bê trễ, nguội lạnh. Vì còn ở Luyện tội còn chưa sạch tội nên sợ. Chỉ khi lên Thiên Đàng mới hết sợ. Hoặc khi còn sống thì không sợ. Xin mọi người cầu nguyện cho Linh hồn Matta trong Thánh Lễ.

http://dl.dropbox.com/u/25665795/LinhHonMatta-duoc-Chua-cho-ve-xin-cau-nguyen.mp3


Nguon : linhhon.org