Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Sách Nửa Giờ Chầu Chúa ( Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn )

          
Lời đầu:
Sách Nửa Giờ Chầu Chúa do Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Địa phận Bùi chu, Bắc Việt soạn cho Đoàn Nghĩa binh Thánh Thể trong Địa phận đọc và cầu nguyện khi chầu Mình Thánh Chúa, sách in quãng năm 1945.
Ngày nay không rõ sách còn được sử dụng không.

Nhận thấy những tâm tình rất đạo đức, sốt sắng, đã giúp ích nhiều linh hồn.

Chúng tôi lưu trữ như một kỉ niệm thời thơ ấu và một tài liệu qúy.
Cám ơn M. Đoàn Hương đã đánh máy tập sách này.

Linh mục. Đoàn Quang, CMC. 2/2011


-----------

ĐÔMINICÔ HỒ NGỌC CẨN
 Giám mục


  


NỬA GIỜ 
CHẦU CHÚA

TIỆN DỤNG CHO CÁC ĐOÀN THIỀU NHI THÁNH THỂ

                                                                                                             ---

                                                     
                                           TIỂU DẪN


Trước kia Nghĩa binh trong địa phận quen chầu Giờ Thánh mỗi ngày thứ 5, song có nhiều xứ không chầu trọn cả giờ, chỉ chầu hai khắc thôi. Tuần này hai khắc trước, tuần tới hai khắc sau, có nơi chỉ đọc hai khắc trước luôn. Như vậy, không theo một lối, lại nguyện hai khắc như thế, thì không nguyện đủ điều cần như khi nguyện trọn cả giờ.
Vì vậy Cha dọn riêng một Tập nguyện Giờ thánh hai khắc, có đủ điều cần phải cầu xin như khi nguyện trọn một giờ. Và Cha ấn định từ nay ngày thứ 5 đầu tháng, ngày lễ trọng và khi chầu lượt hàng năm, thì nguyện trọn cả giờ theo như Tập Một Giờ Chầu Chúa cũ, còn các ngày thứ 5 khác chỉ nguyện hai khắc theo Tập này.

Trong tháng ông thánh Giuse, tháng Rất Thánh Trái Tim và hai tháng Đức Mẹ (5,10), nếu làm việc kính thánh tiếp theo Giờ thánh, thì dù là ngày thứ 5 đầu Tháng, cũng nguyện hai khắc thôi.


Dominico HỒ NGỌC CẨN
Vic. Ap.
KHẮC THỨ NHẤT
NGUYỆN CHUNG CHO HỘI THÁNH VÀ RIÊNG CHO ĐỊA PHẬN

(Trước hết đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần và một kinh Kính Mừng rồi hát.)Đ.K.  Con thờ lạy Chúa Giêsu.
Đang náu thân trong hình bánh. 
Con nguyện xin Chúa Giêsu. 
Thương đoái nhậm lời con cầu.

T.K.  Xin cho con yêu Chúa nhiều. 
Đáp tình Chúa đã dấu yêu. 
Xin cho con yêu Chúa nhiều. 
Dẫu đời con gặp thảm sầu.

(Một tông đồ đọc:)

 Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể.
(Mọi người đều lặp lại)

-Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể *Xin ban cho chúng con được lòng tin cho mạnh mẽ.
(Mọi người đều lập lại từ dấu *)

-Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể.   *Xin ban cho chúng con được lòng cậy cho vững bền.

-Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể.   *Xin ban cho chúng con được lòng mến cho sốt sắng.

Hát:

1.  Giêsu, chúng con tới đây sấp mình.  Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính.  Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh.  Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

ĐK:  Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần.  Không bao giờ chê chối lời ai nài van.  Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết.  Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời.

2.  Giêsu, chúng con tới đây sấp mình.  Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính.  Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh.  Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.Nguyện:
(Một tông đồ đọc:)

Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa.
(Mọi người đều lập lại)


(Một tông đồ đọc trọn cả câu, mọi người lập lại từ dấu *)

-Chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa, mà *Nguyện cho danh Cha cả sáng.
-Chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa, mà *Nguyện cho nước Chúa ngày càng mở rộng.
-Chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa, mà *Nguyện cho mọi người được rỗi linh hồn.
-Chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa, mà *Nguyện xin theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI

-Lạy Rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu, xin nhậm lời chúng con nguyện.
(Mọi người đều lập lại cả câu)

Hát:

TK:  Con thờ lạy hết tình-Chúa ngự trong phép Thánh-Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh-Nuôi hồn con tháng ngày-Cho lòng con vui say-Dâng hiến cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK:  Lòng con hân hoan mến tin một Cha.  Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa.  Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua.  Đời con tin yêu thắm trong tình Cha.  Ngày đêm vang lên biết bao lời ca.  Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Nguyện:                              
(Một tông đồ đọc trọn cả câu:  mọi người lập lại từ dấu *)

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.  *Xin cho Đức Giáo Hoàng chúng con được thái bình thịnh trị.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp cùng một cùng Ngôi thứ hai cho trọn.  *Xin cho Đức Giáo Hoàng chúng con được hồn an xác mạnh.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng.  *Xin cho các phẩm trật Hội thánh được bình an.
-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời.  *Xin cho các linh mục chúng con được nên thánh.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.  *Xin cho các học sinh chúng con được nên nhân đức thông minh.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là nhà Đức Chúa Trời cùng là cửa Thiên Đàng.  *Xin cho những người ở nhà Đức Chúa Trời được nên gương sáng.

Hát:
1.  Con mến yêu tin thờ trong lòng.
     Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông.
     Trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn.
     Hằng náu thân tù hãm vì con.

ĐK: 
      Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con.
      Êm đềm Chúa nhìn vui thú nào hơn.
      Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa.
      Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con khấn xin cho bậc Tu Trì.
    Hằng dõi đường chông gai Chúa đi.
    Luôn tiến thẳng tới đỉnh Tuyệt cao.
    Miệng hát ca lòng thỏa nhường bao.Nguyện:                          
(Một tông đồ đọc trọn cả câu; mọi người lặp lại từ dấu *)

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng khen ngợi mọi bề.  *Xin cho các giáo hữu được giữ đạo nên.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.  *Xin cho những kẻ giữ đạo khô khan được nên sốt sắng.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.  *Xin cho những kẻ mê đàng tội lỗi được ăn năn trở lại.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy.  *Xin cho các người ngoại giáo được trở lại cùng Chúa.
-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.  *Xin cho chính phủ được biết thương dân trị nước.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người.  *Xin cho nước Việt Nam được mọi sự lành bằng an.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là vua sự bằng yên.  *Xin cho quê hương chúng con thoát ách Cộng sản vô thần, hỏa tai, ôn dịch, thần khí, mất mùa, giặc giã.

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.  *Xin cho địa phận chúng con khỏi mọi sự dữ được mọi sự lành.

-Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria.  *Xin nhờ Trái tim cực sạch Đức Mẹ mà thờ phượng mến yêu Chúa.
-Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria.  *Xin nhờ Trái tim cực sạch Đức Mẹ mà ngợi khen cám ơn Chúa.

-Lạy ông Thánh Giuse là cha nuôi Đức Chúa Giêsu cùng là bạn thanh sạch Đức Mẹ.  *Xin đưa chúng con đến cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Hát chung:
                             BÊN CUNG THÁNH

ĐK:  Gần bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa.
         Lời kinh thắm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ.
         Vượt qua năm tháng Tình yêu Chúa kiên trung bền vững.
         Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

TK:  Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức.
        Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

                                                           

KHẮC THỨ HAI

MẤY LỜI CHÚC TỤNG CHÚA VÀ NGUYỆN CHO KẺ XIN KHẤN, CHO THIẾU NHI VÀ CHO MỌI NGƯỜI THÂN THUỘC

(Mọi người đứng dậy)
          (Một tông đồ đọc, mọi người lặp lại cả câu.)

-Chúc tụng ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
-Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
-Ngợi khen thánh danh Đức Giêsu.
-Ngợi khen thánh danh Đức Mẹ Maria.
-Ngợi khen ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Mẹ.

(mọi người lập lại từ dấu *)

-Chúc tụng Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua thần thánh.  *Xin Chúa ngự trị giữa lòng chúng con.

-Chúc tụng Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua thiên ha.  *Xin Chúa ngự trị giữa Tổ quốc chúng con.

-Chúc tụng Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua thiếu nhi.  *Xin Chúa ngự trị giữa gia đình chúng con.

-Lạy Đức Chúa Giêsu là Vua các gia đình.  *Xin thương đến các gia đình chúng con.

-Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người ta.  *Xin thương đến cha mẹ chúng con.

-Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng hay thương xót.  *Xin thương đến hết bà con thân thuộc chúng con.

Hát:
1.  Hỡi linh hồn lắng nghe lời Chúa.
          Tâm tình Cha ngày đêm chan chứa.
Luôn thiết tha kêu gọi mong chờ.
Khuyên hồn con chớ bao thờ ơ.

ĐK:  Chúa thiên đình vì yêu người nhân thế.  Hiến thân mình cho đoàn con yêu dấu.  Chúng con phàm trần tâm hồn thơ bé.  Đến tôn thờ dâng lòng con mến yêu.

2.    Hỡi linh hồn có nghe buồn thảm.
     Suốt ngày đêm từ nơi cung thánh.
     Nghe Chúa đang kêu gọi âm thầm.
     Cha cùng con mến yêu thành tâm.

Nguyện:                     
(Một tông đồ đọc trọn cả câu, mọi người đọc lại từ dấu *)

-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu rất thanh sạch.  *Xin cho chúng con được giữ mình sạch tội luôn.
-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức.  *Xin cho chúng được tập tành mọi nhân đức.
-Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong qua đời được cậy trông.  *Xin cho chúng con được ơn chết lành.
-Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Con thật Đức Chúa Trời.  *Xin cho chúng con được ăn ở đúng kẻ làm con Chúa.
-Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là con thật Đức Mẹ Maria.  *Xin cho chúng con được ăn ở xứng kẻ làm con Đức Mẹ.
-Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Anh chúng con.  *Xin cho chúng con được nên xứng kẻ làm em Chúa Giêsu.
-Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Đấng có phép tắc.  *Xin phù hộ cho các Đấng xem sóc dạy dỗ chúng con.
-Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Đấng cai quản mọi loài.  *Xin thương đến các người phục vụ chúng con.
-Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Thầy các Thánh Tông đồ.  *Xin xem sóc các tông đồ nhỏ chúng con.
-Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là sự thanh sạch các Thánh Đồng trinh. *Xin gìn giữ chúng con được thanh sạch.
-Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Chúa chúng con.  *Xin đoái thương  Hội Cầu nguyện chúng con.
-Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ rất yêu dấu Chúa Hài Đồng.  *Xin thương chúng con cũng là con Mẹ.

Hát: 

TK:  Ôi Chúa Giêsu tươi cười nhìn con yêu mến.  Trái tim từ bi chờ mong con đến yêu thương.  Chúa yêu bé thơ ngày đêm không ngơi lưu luyến.  Trung thành dâng kính hồn con thơm ngát hoa hường.

         ĐK:  Chúa yêu bé thơ, Trái tim hồng con dâng kính. 
   Chúa yêu bé thơ, lòng con yêu mến hết tình.


ĐỀN BÙ PHẠT TẠ VÌ TỘI KẺ SỐNG
VÀ CẦU NGUYỆN CHO KẺ ĐÃ QUA ĐỜI

(Mọi người quì xuống)
                   (Một tông đồ đọc trọn cả câu, mọi người lặp lại từ dấu *)

-Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa chịu lo buồn sầu não trong vườn Giệtsimani vì tội chúng con.  *Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.
-Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu thương khó mà đền vì tội thiên hạ.  *Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng cả thiên hạ.
-Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu chết trên cây thánh giá mà đền vì tội thiên hạ.  *Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng cả thiên hạ.
-Lạy Đức Chúa Giêsu, nay còn dâng mình trên bàn thờ làm của tế lễ vì tội chúng con.  *Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng cả thiên hạ.

Hát:
ĐK:  Bền vững Trái Tim luôn luôn con yêu Chúa.
         Bền vững Trái Tim luôn luôn con trung thành.

TK:   Tình yêu nung nấu hồn con.
         Chăm lo mến Chúa hơn.
         Giờ đây ngây ngất tâm hồn.
         Ôi lạy Chúa chí tôn.

Nguyện:                          
(Một tông đồ đọc trọn cả câu, mọi người lặp lại từ dấu*)

-Vì những điều thất lễ chúng con phạm trước Mình Thánh.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì những lần chúng con chịu lễ cách khô khan.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì những lần chúng con xem lễ chẳng nên.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì có kẻ còn mắc tội trọng mà chịu lễ phạm sự thánh.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì có kẻ bỏ xưng tội chịu lễ hằng năm Hội thánh buộc.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì có kẻ chẳng xem lễ ngày Chúa nhật lễ trọng.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì có kẻ chẳng kiêng việc xác ngày Chúa nhật lễ trọng.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì có kẻ theo tình tư dục làm gương xấu gương mù.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì có kẻ giữ đạo còn nguội lạnh khô khan.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Vì những tội lỗi cả địa phận chúng con cùng thiên hạ đã phạm.  *Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.
-Nhân vì công nghiệp Máu Thánh Chúa đã đổ ra.  *Xin Chúa nguôi giận chúng con.
-Nhân vì lòng ái tuất Chúa trong phép Thánh Thể.  *Xin Chúa nguôi giận chúng con.
-Nhân vì công nghiệp Đức Mẹ cùng các thánh.  *Xin Chúa nguôi giận chúng con.
-Nhân vì chút công nghiệp bé mọn của chúng con hợp cùng Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu.  *Xin Chúa nguôi giận chúng con.

Hát:
ĐK:  Lòng con đau đớn thiết tha khẩn xin cùng Chúa. 
         Cậy trông Máu Thánh Chúa thương xuống rửa hồn con.
         Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa.
         Nhờ lòng lân tuất Chúa thương thứ tha tội con.

TK:   Ở Cha nhân từ xin thương xem người tội lỗi.
          Kêu khóc than van đêm ngày hết lòng cậy trông.
          Lòng Cha hay thương!  Này con lo buồn thống hối.
          Chúa nhân từ! thương xót con cùng.

Nguyện:
(Một tông đồ đọc trọn cả câu, mọi người lặp lại từ dấu*)


-Nhân vì công nghiệp Máu Thánh Chúa trong lễ Misa.  *Xin Chúa đoái thương các linh hồn trong chốn luyện hình. (1)

-Nhân vì phép Nhiệm mầu Thánh Thể.  *Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

 (1)Nếu có ai xin nghĩa binh nguyện giỗ cho một người đã qua đời, thì câu này và hai câu sau phải nguyện rằng:  Xin Chúa ban cho linh hồn (mỗ) được nghỉ ngơi đời đời.

-Nhân vì lòng lân ái Chúa trong phép Thánh Thể.  *Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
-Xin Chúa đoái thương linh hồn các Đức Giáo Hoàng chúng con đã qua đời, và  *Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
-Xin Chúa đoái thương linh hồn các Đức Giám mục, Linh mục chúng con đã qua đời, và *Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
-Xin Chúa đoái thương linh hồn những người trong gia đình chúng con đã qua đời, và *Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
-Xin Chúa đoái thương linh hồn những bà con thân thuộc chúng con đã qua đời, và *Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
-Xin Chúa đoái thương linh hồn những kẻ làm ơn làm phúc cho chúng con đã qua đời, và *Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
-Xin Chúa đoái thương những linh hồn mồ côi ở trong chốn luyện hình, và *Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
-Xin Chúa đoái thương hết các linh hồn ở trong chốn luyện hình, và *Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.
-Lạy Rất thánh Đức Mẹ Maria là Đấng hay yên ủi kẻ âu lo. *Xin ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.


Hát: 

TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH

TK 1.   Từ chốn luyện hình u tối,
            Vọng tiếng bao Linh hồn khóc than,
            Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái,
            Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK:     Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân
  với tháng năm u hoài đớn đau,
  Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi
  Hãy chiếu soi hết mọi Linh hồn.

TK2     Ngàn nỗi u phiền đau đớn,
            Chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương,
            Dìu về nơi Thiên tòa cao sang,
            Cùng Mẹ hoan ca Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.


KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU (Thêm sau) 
Kính lạy Thánh Thể Chúa Kitô là Vua chí Thánh, hằng ngự trong các nhà Chầu đêm ngày, Chúa là Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, hằng hiện hữu trong tâm hồn chúng con.

Chúa là Chúa Tình Thương đối với chúng con.  Chúng con những người em nhỏ bé, xin hợp với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ yêu dấu của Chúa, dâng tế trọn thân xác và linh hồn, để làm của lễ Toàn Thiêu, cho Tình Yêu Thương Xót vô hạn lượng của Cha Cực Thánh, xin Người xóa tội trần gian, ban ơn tha thứ, và đặc biệt thánh hóa hết thảy các linh hồn tội lỗi, đã trót dại nghe theo thần dữ, theo giác quan và tự ái quá mức, dám khởi ngụy cùng Thiên Chúa là Chúa nhân từ, toàn thiện, toàn ái.

Chúng con xin dâng những đau khổ nhỏ mọn của chúng con lên hợp với những đau khổ lớn lao của Chúa, để đền tạ những tội bội phản của loài người, đã xúc phạm đến Thánh Danh Cha nhân hiền.

Xin cho chúng con bền vững trong tình con mến thảo của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.  Amen.

ĐÂY NHIỆM TÍCH
                         (Tantum Ergo)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quí
Nào chúng ta phục bái tôn thờ
Và dấu tích ngàn xưa lưu ký
Phải kính nhường nghi lễ mới đây
Ta hãy lấy Đức Tin bù lại
Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa
Lời tán dương mừng chúc vang hòa
Cùng vinh phúc quyền uy danh giá
Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương
Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu
Khúc tán dương cảm tạ suốt đời.  Amen.

Xướng:  Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại

Đáp:       Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.

         

 -----------------


PHỤ THÊM
(Các bài hát trong tập này và kinh được thêm vào sau cho hợp thời, không có trong nguyên bản)

          NHỮNG BÀI HÁT CHẦU

                              1. CON QUỲ GỐI

1.    Con quì gối thờ lạy Chúa
     Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên
     Con quì gối thờ lạy Chúa
     Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền

ĐK:  Khâm sùng thành tin, Con thờ lạy Chúa!
         Con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi.
         Khâm sùng thành tin, Con thờ lạy Chúa!
         Con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2.    Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm
Chúa ẩn mình đi chỉ vì thương yêu con
Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm
Chúa ở cùng con thôi sầu thương héo hon.


                    2. CÙNG HIỆP NHAU

ĐK.   Cùng hiệp nhau chúng con thờ lạy Chúa.
          Đã ban mình cực thánh, hiến thân nuôi người ta.
          Cùng cầu xin máu thịt truyền sức sống
          Ủi an người nguy khốn dắt đưa con trên đường.

TK.1. Như nai kia uống nước suối trong
          Như hy vọng chứa đầy trong lòng
          Bên bàn tiệc thánh Máu Thịt Cha
          Suối hoan lạc sức sống chan hòa.

           2. Thờ lạy Cha trong ánh Đức tin
               Giác quan này bất lực muôn nghìn
               Tai còn vang tiếng Chúa cực nhân
               Chúa ở lại cứu giúp nhân trần.


                             

*CÁC BÀI HÁT KÍNH ĐỨC MẸ

                 1. TẬN HIẾN

1.    Giờ đây êm ái nhất cả đời con
Tâm tình khiêm cung ước muốn hiến thân
Giờ đây êm ái nhất cả đời con
Hết tình con xin kính dâng xác hồn.

          Điệp khúc:  Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ.
                              Hồn xác tâm tư ước mong
                              Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ
                              Chỉ biết yêu Mẹ hết lòng.

2.  Quì đây kêu khấn thiết tha nài van
Giúp lòng con luôn chí khí sắt son
Quì đây kêu khấn thiết tha nài van
Muôn vàn gian truân quyết không biết sờn.


          2. KÌA AI

1.    Kìa ai dong duổi đường gió bụi
Gánh sầu thương mệt mỏi hai vai
Về đây nấp bóng Sao mai
Về đây quên lãng những ngày truân chuyên.

2.    Kìa ai thiếu vỗ về người Mẹ
Tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu
Về đây Mẹ sẽ thương yêu
Về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.

3.    Kìa ai mê mải tìm hoan lạc        
Những ngày đêm thổn thức băn khoăn
Về đây ngỏ hết tâm can
Về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.


 3. MẸ TỪ BI


TK.1.  Mẹ từ bi! Ngày nay con đến nép thân
 Dưới áo Mẹ lành che khuất bao u buồn nơi khóc than. 
 Đời con đang sống giữa ba đào trăm nguy biến. 
 Xin Mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan.

ĐK.    Ôi Maria, ôi Mẹ từ bi lân tuất.
          Không sợ ba thù con nép dưới áo Mẹ từ nhân.
          Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất
          Đưa về thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.

      2.  Ôi! Mẹ ôi, Đời con bao năm tháng qua.
           Kiếp sống phong trần đây đó bao lần tình Mẹ vắng xa
 Rồi con yếu đuối, ngã trên đường gai dương thế.
 Xin Mẹ dắt dìu con vui bước đi theo Mẹ.


4. BỐN LỜI NGUYỀN

    
ĐK.   Thề hứa hết tâm tình cùng Mẹ mến yêu.
          Con cao rao danh Maria!
          Thề hứa hết tâm tình cùng Mẹ mền yêu.
          Con cao rao danh Maria!

TK.1  Dù lúc yên vui dù đắng cay.  Ôi Maria!
Nguyện giử luôn một niềm tớ ngay.  Ôi Maria!

      2. Lòng trí con bụi trần vấn vương.  Ôi Maria!
Nhìn ngắm Đức Mẹ là mẫu gương.  Ôi Maria!

      3. Đời sống con yêu Mẹ thiết tha.  Ôi Maria!
Giờ chết con lên trời xướng ca.  Ôi Maria! ---
1. CẦU CHO LINH MỤC

ĐK.   Giờ đây đoàn con tha thiết dâng lời,
          Nguyện xin Chúa khứng đổ muôn ngàn ơn.
          Giúp Linh Mục Chúa thánh hóa cuộc đời
          Để nên đèn sáng soi khắp mọi nơi.

TK.    Chúa là Linh Mục đầu tiên Chúa ơi!
          Chúa đã nêu cao gương sáng soi cho đời.
          Xin Chúa phù hộ Linh Mục của Chúa. 
          Nêu gương sáng ngời mọi nhân đức cao vời.


          2. LINH MỤC CAO SANG

TK.   Linh Mục cao sang hơn các Thiên Thần
          Đấng tế lễ Vua Trời cầu cho thế trần.
          Dùng quyền Cha thứ tha tội đời.
          Truyền một lời thôi, bánh thành Chúa tôi.

ĐK.   Con luôn cao rao chức Đấng Linh Mục Cha yêu dấu,
và lòng cảm mến, chức rất cao sang.
Nguyện xin Chúa ơn Thánh Hóa Linh Mục đầy tớ Chúa. 
Trên nơi trần gian chu toàn Ý Cha.---
"Thiên Chúa đã bị xúc phạm quá lắm rồi!
Các con hãy thôi, đừng phạm tội nữa!"
                             
"Con hãy cảm thương Trái Tim Mẹ đang bị gai nhọn đâm thâu vì tội loài người vô ơn, tệ bạc và phạm thượng đến Thiên Chúa!  Ít là con, Con hãy an ủi Trái Tim Mẹ (Đức Mẹ nói với Luxia ngày 10-12-1925.                                                 
                                                           

KINH DÂNG MÌNH
ĐỀN TẠ LIÊN TIẾP
TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

Lạy Trái Tim Vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Đồng trinh Maria/ ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô nhiễm nguyên tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

          Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô nhiễm nguyên tội Mẹ, Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

          Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ và ơn thưong xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời.  Amen.

Imprimatur
Saigon ngày 22-10-1967
F.X Trần thanh Khâm, Giám mục


 KINH TẬN HIẾN

          Lạy Đức Nữ Maria Trinh Vương là Mẹ Thương xót của con, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ.  Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và gìn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỉ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn.  Xin Mẹ hãy lấy đức Đơn sơ, Điềm tĩnh, Trung thành, Khôn ngoan, Hiền dịu và Quả cảm của Mẹ thay thế vào lòng con, để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ.  Mẹ ơi!  Mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy phó thác hoàn toàn nơi Mẹ.  Xin Mẹ hãy sống và hành động trong con mãi mãi.  Amen.
  
 --- 
         BÉ QUYẾT TÂM LUÔN GIỮ LINH HỒN TRONG TRẮNG SẠCH TỘI

1.    Chúa yêu thương tuổi thơ bé của bé, vì linh hồn bé trong trắng sạch tội.

2.   Linh hồn trong trắng sạch tội, không bao giờ biết sợ ma quỉ, vì có  Chúa luôn ngự trong linh hồn.

3.  Tội trọng rất đáng bé kinh tởm và ghét, vì làm lương tâm bé bị cắn rứt, mất vui sướng ở đời này và bị phạt trong Hỏa ngục mất hạnh phúc đời đời.

4.  Bé quyết tâm luôn nghe theo tiếng lương tâm, không bao giờ dám cố tình phạm một tội gì mất lòng Chúa.

5.  Bé sẽ thực hành Thống hối cách trọn:
-Trước khi ngủ đêm.
-Trước khi lên xe.
-Khi trót lỡ phạm tội gì.

2/2011 


Link : http://xuanha.net/S-Nuagiochauchua-hnc/nuagiochauchua-hnc-casach.htm