Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

LY DỊ RỒI TÁI HÔN: TỘI NGOAN CỐ SỐNG TRONG TỘI TRỌNG, KHÔNG CHỊU HOÁN CẢI.

LY DỊ RỒI TÁI HÔN: TỘI NGOAN CỐ SỐNG TRONG TỘI TRỌNG, KHÔNG CHỊU HOÁN CẢI.
Người ly dị tái hôn hay người rối hôn phối, bị coi là những người ngoan cố sống trong tội trọng tỏ tường, chiếu theo điều 915. Được coi là ngoan cố vì họ cứ duy trì trong tình trạng tội công khai nên không được rước lễ. Mặc dù khi họ lãnh nhận bí tích sám hối (theo điều 916) họ vẫn không được rước lễ chiếu theo điều 915. Mặc dù tội họ có được Chúa tha thứ hay không tha thứ, tha ít hay tha nhiều, thì họ vẫn bị cấm rước lễ.
Điều 915 - Những người bị vạ tuyệt thông và những người bị cấm chế sau khi hình phạt đã được tuyên kết hay tuyên bố, cũng như những người ngoan cố sống trong tội trọng tỏ tường, không được rước lễ.
Điều 916 - Người nào ý thức mình đang mắc tội trọng thì không được cử hành Thánh Lễ và cũng không được rước Mình Thánh Chúa...
__________________
ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTO : NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LY DỊ MÀ TÁI HÔN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RƯỚC LỄ.
“Những người ly dị tái kết hôn, mặc dầu trong tình trạng như vậy họ vẫn thuộc về Hội Thánh, Hội Thánh vẫn chăm chú theo họ cách đặc biệt, và ước mong họ cố gắng phát triển một lối sống Kitô hữu bằng cách vẫn tham dự Thánh lễ, NHƯNG KHÔNG RƯỚC LỄ; bằng cách nghe Lời Chúa, thờ lạy Chúa trong bí tích Thánh Thể và cầu nguyện… (Đức Bênêdictô XVI, Bí tích tình yêu).
Hội Thánh có lập trường thế nào với những người ly dị rồi tái hôn với người khác?
+ Theo lời dạy của Chúa Giêsu, Hội Thánh vì tình yêu đón nhận họ cách yêu thương. Bất cứ ai thành hôn trong Hội Thánh, sau đó ly dị, rồi tái hôn với người khác, thì làm nghịch lại đòi hỏi rõ ràng của Chúa Giêsu là “hôn nhân bất khả phân ly”. Hội Thánh không thể xóa bỏ đòi hỏi này.
Đã rút lại sự trung tín khi ly dị, rồi lại tái hôn với người khác, đó là phản lại với Bí tích Thánh Thể, là bí tích nói lên đặc tính Tình yêu Thiên Chúa không thể đảo ngược, không thể đổi thay. Do đó, những người tái hôn này đã sống trong tình trạng mâu thuẫn như thế, HỌ KHÔNG ĐƯỢC RƯỚC LỄ [1665, 2384]
Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nói rằng, không phải giải quyết mọi trường hợp như nhau, Đó là một “tình trạng đau khổ” và ngài mời gọi các mục tử cần phân biệt những tình trạng khác nhau, để giúp đỡ các tín hữu đó về phần thiêng liêng, và bằng cách thích hợp nhất. (Trích Trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo Cho giới trẻ - YouCat)
"Tuy nhiên, như một Hồng Y nổi tiếng đã ghi nhận về chủ đề này: "Đen không thể trở thành trắng được”. Không giải pháp mục vụ nào có thể thay đổi Tin Mừng hoặc giáo huấn đã được thiết lập của Giáo Hội về sự bất khả phân ly của hôn nhân.
______________________
LỜI CHÚA:
"Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.” (Ga 6, 51-)
VẬY THÌ MUỐN CÓ SỰ SỐNG LINH HỒN VÀO NGÀY SAU HẾT, CÁC CẶP LY DỊ RỒI TÁI HÔN ĐÃ BIẾT CẦN PHẢI BIẾT LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC XỨNG ĐÁNG LÃNH NHẬN MÌNH THÁNH CHÚA.
► ĐỨC HỒNG Y ARINZE: NHỮNG AI ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG " LY DỊ TÁI HÔN " NẾU RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA LÀ MẮC TỘI PHẠM THÁNH. https://goo.gl/hp8Gqb

Link:  SỰ THẬT