Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

CDCN 85: Xin cứu đất nước Hoa Kỳ khỏi bàn tay của tên lừa dối

CDCN 85: Xin cứu đất nước Hoa Kỳ khỏi bàn tay của tên lừa dối

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở đất nước chúng con bằng Sự Bảo Vệ Cao Quý Nhất của Chúa.
Xin tha cho chúng con tội chống lại các Giới răn của Chúa. 
Xin giúp dân tộc Hoa Kỳ quay trở về với Thiên Chúa. 
Xin giúp họ hiểu được Con Đường Sự Thật của Thiên Chúa. 
Xin Chúa cởi mở tâm hồn chai đá của họ để họ chào đón Bàn Tay Thương Xót của Chúa. 
Xin trợ giúp đất nước chúng con đứng lên chống lại những sự xúc phạm áp đặt trên chúng con để buộc chúng con khước từ sự Hiện Hữu của Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con, bảo vệ chúng con khỏi mọi nguy hại và đón nhận chúng con vào Thánh Tâm Chúa. Amen.