Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Bánh Lễ làm bằng gì?

Trích từ vietcatholic.net
13. Giáo xứ của tôi thỉnh thoảng dùng đến bánh mì trong Thánh Lễ vốn có tố chất hay kết cấu lạ kỳ. Thế loại bánh nào mới được cho phép sử dụng trong Thánh Lễ?
Thưa, loại bánh được sử dụng trong việc cử hành Hy Tế Thánh Thể Cực Thánh phải là bánh không men, thuần tuý là bột mì (wheat), và vừa mới làm ra để tránh tình trạng bánh bị phân hủy hay mục rữa (xem thêm Đoạn 48 của Redemptionis Sacramentum).
14. Thế nếu các thành phần khác được dùng đến thì sao? Hay nếu chỉ có một phần nhỏ các thành phần khác được thêm vào mà thôi, để cho chất liệu vẫn có thể được xem là bánh theo ý kiến của đại đa số người?
Thưa, bánh được làm từ các chất liệu khác, thậm chí nếu chất liệu đó là hạt gạo hay ngũ cốc (grain), hoặc nếu nó được trộn lẫn với một chất liệu hoàn toàn khác hẳn so với cây lúa mì tới một mức độ nào đó, vốn không thể nào cho đó là bánh mì làm từ hạt lúa mì, thì loại bánh đó không chứa đủ các thành chất để được pha chế trở thành Sự Hy Tế và Bí Tích Thánh Thể được (xem thêm Đoạn 48 của Redemptionis Sacramentum).
15. Thế còn các gia vị với số lượng rất nhỏ, như mật ong, chẳng hạn thì sao? Thêm vào đó, xin hỏi có phải ai nấy cũng đều có thể làm bánh Thánh (the Host) cho giáo xứ của họ đúng không?
Thưa, sẽ là một sự lạm dụng trầm trọng và trắng trợn khi thêm vào các gia vị khác như: trái cây, đường, hay mật ong, vân vân... vào trong bánh để được thánh hóa trở thành Mình Thánh Chúa. Bánh Thánh hiển nhiên phải được làm ra bởi những người không những được xem là những người thành thật nhất trong xứ đạo, mà còn có khả năng trổi vượt trong việc làm Bánh Thánh với những dụ cụ thích hợp (xem thêm Đoạn 48 của Redemptionis Sacramentum)

------
Bánh Lễ làm bằng gì? loại bánh được sử dụng trong việc cử hành Hy Tế Thánh Thể Cực Thánh phải là bánh không men, thuần tuý là bột mì (wheat),

Link: 
http://www.cdmetuchen.org