Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Tiếng Do Thái Chính Là Ngôn Ngữ của Thiên Chúa ?


Người Do Thái tin rằng tiếng Hebrew là ngôn ngữ của Thiên Chúa. Bảng chữ cái tiếng Do Thái cho thấy những chữ cái Hebrew nằm khớp với ngôi sao David. Bạn có tin rằng đây là một phép màu của Chúa ? Nguồn Wikimedia Commons
Link: Văn Hóa Của Người Do Thái