Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Mt 2: 13-18 : " Ðức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết"

Tin Mừng theo Thánh Mattheu Chương 2: 13-18


Ðức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết

(13) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" (14) Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. (15)Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ:

Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.


(16) Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. (17) Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia:

(18) Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ:

tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình

và không chịu để cho người ta an ủi,

vì chúng không còn nữa.

------------

Lạy Chúa Cha Toàn Năng Hằng Hữu, nhờ lời chuyển cầu của Gia đình Thánh Gia con khấn xin Chúa che chở đạo binh còn sót lại của chúng con trong Cánh Tay đầy quyền năng của Cha .
Nhân danh Chúa Giesu Hài Đồng, con van xin Cha đừng để tên ác quỷ cùng bề tôi của hắn lấn át chúng con, xin Cha ban cho đạo binh Thiên Quốc sức mạnh để các Ngài trợ giúp, hướng dẫn và bảo vệ  chúng con trên hành trình lên đồi Canve với Chúa Giesu Kito trong cuộc khổ nạn của Giáo Hội của Ngài.
Ôi Chúa Giesu Hài đồng, xin cầu nguyện cho chúng con. Chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con nguyện trung thành với Giáo Huấn của Chúa. Chúng con nguyện cho Thánh Ý Chúa được nên trọn. 
Lạy Chúa Giesu, xin mau ngự đến . Xin cho triều đại của Chúa mau hiển trị trên trần gian.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến . Chúng con chúc tụng Ngài. 
Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng con là những kẻ tội lỗi chạy đến kêu cầu cùng Mẹ. 
Lạy Thánh Cả Giuse là bạn thanh sạch Đức Trinh Nữ Maria , xin cầu cùng Chúa cho chúng con.  
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con tín thác vào Cha. Chẳng có gì mà Cha làm không được vì Cha là Thiên Chúa, xin Cha đoái thương nhậm lời chúng con kêu xin. Chúng con yêu mến Cha nhiều lắm. Thương Cha lắm. Con kính chào Cha. Amen