Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

KINH TẬN HIẾN CHO MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC

CHA ĐỒNG TRUNG CÓ NHỜ TÔI CHUYỂN CHO CÁC QUÍ VỊ TIN THỜI CUỐI, VÀ ĐANG CHUẨN BỊ RÁO RIẾT ĐÓN CHÚA QUANG LÂM, LỜI KINH Ý NGHĨA, HAY VÀ THIẾT THỰC CỦA MỘT CHA THỜI CUỐI CHO VIỆC CHUẨN BỊ NÀY. 
NGÀI XIN LÀ, QUÍ VỊ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC, MỖI TUẦN NÊN ĐỌC LẤY ÍT LÀ MỘT LẦN, ĐỂ CÙNG CẦU XIN CHO NHAU TRUNG THÀNH BỀN ĐỖ ĐẾN CÙNG TRONG SỨ VỤ CÓ MỘT KHÔNG HAI NÀY. CÁM ƠN QUÍ VỊ !( Vũ Thắng )
---------------------------------------------------- 
KINH TẬN HIẾN CHO MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC
Lậy Mẹ Đồng Công của Ơn Cứu Rỗi !
Con là ………………………
Đến quỳ trước Nhan Thánh Mẹ đây, con cảm thấy mình rất khốn nạn tội lỗi, bất xứng mọi bề, con thật lòng thống hối ăn năn, quyết chí cải thiện đời sống, để từ nay không còn tự tình xúc phạm đến Chúa nữa.

Vậy lậy Mẹ yêu mến, để Mẹ huấn luyện uốn nắn con nên giống Chúa Giêsu Con Mẹ, từ hôm nay, từ giây phút này, con xin Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trót mình con, hồn xác con, mọi tư tưởng ước muốn, mọi ngôn ngữ hành động trong ngoài con, mọi của cải sản vật, tài năng và mọi công lênh sự nghiệp, cùng tương lai quá khứ hiện tại, cũng như gia đình và những người thân thương của con. 

Xin Mẹ làm chủ điều khiển con theo Ý Mẹ, là ý muốn luôn phù hợp với Thánh Ý Thiên Chúa.

Xin Mẹ cầu Chúa Thánh Thần, Bạn Tình Cực Thánh của Mẹ, thương ban cho chúng con được Ơn Bền Đỗ đến cùng với Sứ Vụ của Chúa, là kiên trì cầu nguyện, hy sinh và giúp anh chị em nhân loại chúng con sớm nhận biết Sự Thật của Giáo Hội và của thế giới hôm nay, để mọi người được ơn Hoán Cải, thực tâm quay trở về với Thiên Chúa là Cha của mình, nhất là trong Cuộc Đại Cảnh Báo Soi Sáng Lương Tâm, và được sẵn sàng trong tư thế tốt lành để hân hoan đón mừng Ngày Chúa Quang Lâm sắp tới.

Xin Mẹ cầu Chúa ban cho chúng con ơn luôn khiêm tốn, thực lòng yêu thương, hiền lành, vui tươi, và quảng đại sống hoà bình với hết mọi người, mà không loại trừ bất cứ một ai.

Xin Mẹ cầu Chúa củng cố Đức Tin của từng người chúng con, sao cho được luôn vững chắc, mạnh mẽ, táo bạo và kiên trì, để không một ai, một sự gì, hay bất cứ một cường lực nào, có thể lôi kéo chúng con ra khỏi lòng tin bất khuất vô địch vào Tình Yêu và Quyền Năng vô biên của Chúa.

Xin Mẹ giúp chúng con luôn trông cậy tín thác vào Chúa hoàn toàn, để không bao giờ ngã lòng thất vọng buông xuôi, dù gặp tràn ngập phong ba và bão tố.

Xin Mẹ đừng để chúng con bỏ thói quen thường xuyên đọc Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Chúa Thương Xót, 170 Kinh Chiến Dịch Cầu Nguyện, vì ở Fatima, Mẹ đã cho chúng con biết : “ Nhiều người mất linh hồn sa Hỏa Ngục đời đời, là vì không có ai hy sinh cầu nguyện cho ”.

Xin Mẹ luôn đồng hành vui buồn sướng khổ với chúng con, trong việc dấn thân hy sinh không ngại khó, vì phần rỗi của hết mọi anh chị em chúng con.

Xin Mẹ ban cho chúng con luôn sống trong bình an của Chúa, và khi những sự khó khăn, đau thương đang dồn dập xảy ra khắp nơi trên thế giới, xin đừng để chúng con sợ hãi lo âu, nhưng luôn nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dậy bảo chúng con : “ Khi chúng con thấy những sự khốn khó đó xảy đến, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì Giờ Cứu Rỗi của chúng con đã gần đến ”.

Xin Mẹ gìn giữ bảo vệ, và an ủi đặc biệt Đức Bênêđictô XVI, là Giáo Hoàng đích thực của chúng con, đang phải chịu quá nhiều đau khổ thống thiết. 

Xin Mẹ thương nâng đỡ và khích lệ số nhỏ các đấng bậc trong Giáo Hội, để các ngài vẫn tiếp tục can đảm bênh vực Sự Thật của Chúa, dù có phải chết.

Xin Mẹ củng cố, giữ gìn và bảo vệ những anh chị em đang tin vào Sự Thật của Thời Cuối, và đang nhiệt thành hăng say loan báo chia sẻ Sách Sự Thật cho mọi người. 

Xin Mẹ giúp chúng con luôn cùng hoà đều nhịp đập với Trái Tim Giêsu Maria Giuse, để say sưa yêu mến và cứu rỗi các linh hồn.

Đó là ước muốn của con, song con không muốn nó qua đi như trăm nghìn ước ao khác, con muốn thực hiện hằng ngày trong nếp sống. Xin Mẹ ban ơn giúp con luôn trung thành thực thi ước muốn đó, để từ nay con theo gương Chúa Giêsu, sống lệ thuộc vào Mẹ hoàn toàn: “ Con sống, nhưng không phải con sống, chính Mẹ sống và hành động trong con ”, cho Danh Thiên Chúa Cha, và Chúa Giêsu cùng Chúa Thánh Thần được cả sáng muôn đời. 

Lậy Thánh Cả Giuse, Bạn Thanh Khiết Đức Trinh Nữ Maria, xin giúp chúng con luôn trung thành với việc Tận Hiến này, và xin cứu trợ đặc biệt những người lâm cơn hấp hối trong ngày và đêm hôm nay.
Lậy Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ gia đình chúng con luôn mãi. Amen !