Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Bài Hát: Biển Cạn - Lệ Quyên


Bài Hát: Biển Cạn - Lệ Quyên 


Có người từ lâu nhớ thương biển, 
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng 
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét gào biển trao nỗi đau 
Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất 
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn 
Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. 
Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan 
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn. 

Có người hẹn tôi tới phương trời 
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng 
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển trao nỗi đau 
Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái 
Sóng reo não nề, hải âu không về 
Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi 
Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan 
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn